Ethereum

Previous IDOsUpcoming IDOs

KOLnet

KOLnet

Offering
25,000,000 KOL
Raising
300,000 USDC
Price
0.012 USDC
Proteus

Proteus

Offering
5,000,000 PROTEUS
Raising
300,000 UST
Price
0.06 UST
UltiBets

UltiBets

Offering
8,000,000 UTBETS
Raising
600,000 USDC
Price
0.075 USDC
D-ETF

D-ETF

Offering
3,333,333 DETF
Raising
300,000 USDC
Price
0.09 USDC
MintDAO

MintDAO

Offering
3,529,411 MINT
Raising
300,000 UST
Price
0.085 UST
Remnant Labs

Remnant Labs

Offering
363,636,363 REMN
Raising
200,000 USDC
Price
0.00055 USDC
OneRing

OneRing

Offering
800,000 RING
Raising
400,000 USDC
Price
0.50 USDC
Luart

Luart

Offering
20,000,000 LUART
Raising
500,000 UST
Price
0.025 UST
MINE Network

MINE Network

Offering
15,000,000 MNET
Raising
35.71 ETH
Claimed %
100%
Price
0.00000238 ETH $ 0.01
THORWallet

THORWallet

Offering
20,000,000 TGT
Raising
909,091 XRUNE
Committed %
100%
Committed $
$ 500,000
Committed XRUNE
909,091 / 909,091
Price
0.05 XRUNE $ 0.025
THORSwap

THORSwap

Offering
10,000,000 THOR
Raising
1,500,000 XRUNE
Committed %
198%
Committed $
$ 1,489,220.89
Committed XRUNE
2,978,442 / 1,500,000
Price
0.15 XRUNE $ 0.075
BNPL Pay

BNPL Pay

Offering
5,000,000 BNPL
Raising
1,000,000 XRUNE
Committed %
806%
Committed $
$ 1,613,930.64
Committed XRUNE
8,069,653 / 1,000,000
Price
0.20 XRUNE $ 0.040